ปั้นจั่น

บริการตรวจทดสอบปั้นจั่นอยู่กับที่ ป.จ.๑ (Overhead Crane)

และปั้นจั่นเคลื่อนที่ ป.จ.๒ (Mobile Crane)

 

 

Visitors: 42,461