เกี่ยวกับเรา

BEE Boiler Energy & Environment Service Co.,Ltd 

บริษัท บีอีอี บอยเลอร์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอนไวเรินเม้นท์เซอร์วิส จำกัด

 

  • บริการตรวจทดสอบหม้อน้ำ ถังความดัน safety valve และออกใบรับรองตามกฎหมายกำหนด
  • บริการตรวจทดสอบปั้นจั่น ป.จ.๑ , ป.จ.๒ และออกใบรับรองตามกฎหมายกำหนด
  • งานบริการด้านฝึกอบรมเกี่ยวกับ ปั้นจั่น พร้อมออกใบ certificate
  • จำหน่ายสารเคมี ระบบน้ำอุตสาหกรรม และ สารเคมี หม้อน้ำ
  • ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และหม้อน้ำ
  • จำหน่ายสารกรองปรับปรุงคุณภาพน้ำทุกชนิด
  • รับออกแบบติดตั้ง ระบบน้ำอุตสาหกรรม ทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย
  • รับออกแบบติดตั้ง ระบบทำความเย็น ระบบหม้อน้ำ
  • ให้คำปรึกษา และปรับปรุงระบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน
Visitors: 40,797