จำหน่ายเคมีหม้อน้ำ

Boiler Chemical ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับหม้อไอน้ำ

บริษัทฯ ได้คิดค้น วิจัยเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ และผลิตอย่างควบคุมทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทัดเทียมเคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำดังนี้

1. เคมีภัณฑ์สำหรับ ดูแล บำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องกำเนิดไอน้ำ ดังนี้

ตะกรันในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ส่วนใหญ่มาจากน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เนื่องจากน้ำป้อนมักจะมีแร่ธาตุต่างๆ ละลายอยู่ เช่น แคลเซี่ยม (Ca2+) เหล็ก (Fe2+) ซิลิกา (Si) เมื่อน้ำที่มีแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้เข้าสู่หม้อไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์จะะเหยกลายเป็นไอน้ำและทิ้งแร่ธาตุต่างๆ นั้นไว้ แร่ธาตุนั้นก็จะเกาะที่ท่อไฟของหม้อไอน้ำ กลายเป็นตะกรันแข็งและเป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้การถ่ายเทความร้อนที่ท่อไฟให้กับน้ำได้น้อยลงและน้อยกว่าที่ควรจะเป็น สิ่งที่ตามมาคือ เครื่องผลิตไอน้ำนี้ต้องใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงที่มากขึ้นเพื่อมาผลิตไอน้ำให้ได้เท่าเดิม ตัวอย่างเช่น ตะกรันที่เกิดจากแคลเซี่ยม ความหนา 0.8 mm. ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น 2 % นอกจากนั้นแล้วตะกรันอาจจะทำให้หม้อไอน้ำระเบิดได้ โดยตะกรันอาจจะไปอุดตันที่อุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ เช่น ที่ลูกลอยควบคุมระดับน้ำของหม้อไอน้ำ และที่อิเลคโทรด (Electrode) ทำให้อุปกรณ์ เหล่านี้ไม่ทำงาน

2. เคมีสำหรับป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ในท่อส่งไอน้ำ และท่อน้ำควบแน่น

- WATER TREAT 110 เคมีสำหรับการป้องกันการเกิดตะกรันในเครื่องกำเนิดไอน้ำ
WATER TREAT 110 เป็นสารประกอบโพลีเมอร์ และ โพลีฟอสเฟต มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและยับยั้งการเกิดตะกรัน ซึ่งตะกรันในหม้อไอน้ำเป็นต้นเหตุให้เกิดการสูญเสียความร้อน ทำให้ประสิทธิ์การเผาไหม้ของหม้อไอน้ำลดลง และเกิดการสิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิง และ ถ้าตะกรันไปเกาะจับ หรือ อุดตันที่อุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำทำให้อุปกรณ์ความปลอดภัยหม้อไอน้ำไม่ทำงาน และซึ่งมีผลให้ หม้อไอน้ำอาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้

- WATER TREAT 310 เคมีสำหรับการป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนในเครื่องกำเนิดไอน้ำ
WATER TREAT 310 เป็นสารประกอบออแกนนิคแทนนิน มีส่วนผสมของสารยับยั้ง การกัดกร่อน และ สนิมท่อไฟในหม้อไอน้ำเนื่อง จากออกซิเจนที่ละลายอยู่ในหม้อไอน้ำ และ ยังมีคุณสมบัติพิเศษในการ สร้างฟิลม์เคลือบผิวท่อไฟ โดยไม่ทำให้การส่งผ่านความร้อนลดลง WATER TREAT 310 ไม่ทำให้ Total Dissolve Solids (TDS) ของน้ำในหม้อไอน้ำเพิ่มขึ้นจึงสามารถ ลดการระบายน้ำก้นเตา และ ป้องกันการเกิดละอองน้ำปนไปกับไอน้ำ(Carry Over) WATER TREAT 310 เป็นสารที่ไม่เป็นพิษ สามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น อุตสาหกรรมอาหาร ได้

- WATER TREAT 610 เคมีสำหรับการป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนในท่อส่งไอน้ำและท่อน้ำควบแน่น
WATER TREAT 610 เป็นสารเคมีป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในระบบท่อไอน้ำ (Steam Lines) และ ท่อน้ำควบแน่น (Condensate) ที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการกัดกร่อนเนื่องจากการสลายตัวของคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และจะได้กรดคาร์บอนิก (H2CO3) ซึ่งเป็นกรดอ่อนมีค่า pH ต่ำ ซึ่งจะกัดกร่อนเหล็กและทองแดงในท่อส่งไอน้ำ และท่อน้ำควบแน่นรุนแรงมาก คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นในท่อส่งไอน้ำและท่อน้ำควบแน่นสามารถกำจัดออกได้โดยการทำให้เป็นกลางด้วยสารประกอบเอมีน (Amine)


3. เคมีภัณฑ์สำหรับ ล้างตะกรันในเครื่องกำเนิดไอน้ำ
นอกเหนือจากการจำหน่ายเคมีสำหรับล้างตะกรันในเครื่องกำเนิดไอน้ำแล้วบริษัทฯ ยังมีบริการตรวจและทดสอบหม้อไอน้ำพร้อมออกเอกสาร รับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำปี บริการล้างตะกรันและเครื่องแย่งเขม่าหม้อไอน้ำ

Visitors: 40,796